Çerez Politikası

İnternet sitemizin ziyareti sırasında Yurdagül Boya ve Yapı İzolasyon Malzeme ve Tekstil Ürünleri Tic. Ve San. İhr. Ltd. Şti. sitenin kullanımını kolaylaştırmak, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezleri ve çeşitli teknolojileri kullanabilir. İşbu Çerez Politikası, internet sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 

ÇEREZ NEDİR?
Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen, elde ettiği göz atma bilgilerini saklayan küçük metin dosyalarıdır.

ÇEREZLER NASIL ÇALIŞIR?

Bu dosyada internet sitemizi ziyaretinize ilişkin bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde cihazınızda sitede adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

 

Çerez Kullanım Amaçları

İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

  • İnternet sitemizin siz e-ziyaretçilerimiz için kullanıcı dostu hizmet sağlamasına yardımcı olmak,
  • İnternet sitesinin performansını arttırmak, sitenin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek;
  • İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak;
  • İnternet sitemizin sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak,
  • İnternet sitesi, şirket ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak;
  • İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
  • Şirketin ziyaretçilerin internet sitesini tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
  • Şirket’in, Kanun ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

 

Yurdagül Boya ve Yapı İzolasyon Malzeme ve Tekstil Ürünleri Tic. Ve San. İhr. Ltd. Şti. tarafından kullanılan çerezler; bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Çerezler sitemize ulaşmasını sağlayan cihazlarınızdaki kişisel veriler de dahil olmak üzere cihazınızda kayıtlı herhangi bir veriniz toplanmamaktadır.

Bazı çerezler kişisel verilerinizi içerebilmektedir. (Örneğin; oturum açma işleminiz esnasında “beni hatırla” seçeneğine tıklandığınızda çerez tarafından kullanıcı adınızın kaydedilmektedir.) Bu çerezler ancak sizin onayınızın bulunması koşuluyla kaydedilmektedir.

 

Web Sitemizde Kullandığımız Çerez Tipleri

Çerezler çeşitli kriterlere bağlı olarak birden fazla ayrıma tabi olmaktadır. Bu kapsamda tarafımızca kullanılan çerezler süre ve konu bakımından kategorilendirilmiş ve aşağıda kategorilere ilişkin kısa açıklamalara yer verilmiştir.

Saklandığı Süre Bakımından Çerez Kategorileri

Saklama sürelerine dayanan çerezler ikiye ayrılmaktadır.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler internet sitesimizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya …. Gün/aylık Saklama süreleri (ne kadar saklamamız gerekecek?) doluncaya kadar varlıklarını sürdürürler.

 Oturum Çerezleri: İnternet sitesimizi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar varlıklarını sürdürürler.

!!! Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Kullanım Bakımından Çerez Kategorileri
Zorunlu Çerezler: İnternet sitemizin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu çerezler internet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza imkân tanır.

Analitik Çerezler: İnternet sitemizi ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, yönlendirme/çıkış sayfaları, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları görüntü kaydırma hareketleri, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edersiniz? 

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına doğrudan izin verilmiş şekilde ayarlanmıştır. Çerezlerin kullanılması internet sitemizin daha iyi hizmet vermesini sağlamakla birlikte dilerseniz internet tarayıcınızın ayarları aracılığıyla çerezlerinizin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde şirkete ait internet sitesi de dahil olmak üzere e-ziyaretlerinizin etkilenebileceğini ve internet sitemizde yer alan tercihlerinizin silineceğini lütfen unutmayın.

Aşağıda sık kullanılan internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için yararlanabileceğiniz linkler yer almaktadır:

Adobe Analytics, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Sitemize giriş yaptığınız tarayıcı yukarıda yer verilen listede yer almıyor ise; tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği fr dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Yurdagül Boya ve Yapı İzolasyon Malzeme ve Tekstil Ürünleri Tic. Ve San. İhr. Ltd. Şti. görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

 

Bizimle İletişime Geçin

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda anılı haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve ayrıca çerez politikamız ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için bizimle aşağıda belirtildiği yollarla, aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz:

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. YAZILI Islak İmzalı Şahsen/Noter Aracılığıyla 100.Yıl Mah. Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Blv. No:48 Merkez/KÜTAHYA zarfın üzerine “kvkk kapsamında bilgi talebi” yazılmalıdır.
2. KEP YOLUYLA KEP’LE …. konu kısmına “kvkk kapsamında bilgi talebidir” yazılmalıdır.
3. SİSTEMİMİZDE BULUNAN E-POSTA ADRESİ İLE Sistemimizde Kayıtlı E-Posta Adresinizden info@yurdagul.com.tr konu kısmına “kvkk kapsamında bilgi talebidir” yazılmalıdır.
4. SİSTEMİMİZDE BULUNMAYAN E-POSTA ADRESİ İLE e-imza yahut mobil imza ile info@yurdagul.com.tr konu kısmına “kvkk kapsamında bilgi talebidir” yazılmalıdır.

 

Yurdagül Boya ve Yapı İzolasyon Malzeme ve Tekstil Ürünleri Tic. Ve San. İhr. Ltd. Şti. olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’ nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: ……………